KONTAKT 2017-10-23T08:35:34+02:00
Stowarzyszenie zwykłe „Opalajmy się zdrowo”
Kwiatowa 3
84-207 Bojano
opalajmysiezdrowo@gmail.com
Facebook fanpage

Stowarzyszenie działa w formie stowarzyszenia zwykłego, wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wejherowskiego. Szczegółowe dane Stowarzyszenia dostępne są pod adresem:
http://bip.powiatwejherowski.pl/artykul/520/3824/ewidencja